Beschreibung
Produkt-ID:  480
Produktname:  CSA VZ 58 Rifle .223 Rem / 5.56 Nato
Kategorie:  Feuerwaffen Lang
Preis :  1289 Frs.
Kaliber:  .223 Rem
Marke:  CSA
Auch in 5.56 Nato/ .223 Rem. Langlebig und präzise, Eastern Waffenbau in höchster Vollendung. Optional AR 15 Mag Adapter!!

CSA VZ 58 Sporter TACTICAL .223 Rem

CSA VZ 58 Tactical 7.62 x 39 / .223 Rem

CSA VZ 58 Compact 7.62x39 OD

CSA VZ 58 Compact 7.5, 7.62 x 39

CSA VZ 58 Carbine 7.62 x 39

CSA VZ 58 Carbine .223 Rem black

CSA VZ 58 Carbine FS, 7.62 x 39 OD

CSA VZ 58 Carbine 7.62 x 39, TAN

CSA VZ 58 Rifle 7.62 x 39

CSA VZ 58 Compact 7.5, .223 Rem

CSA VZ 58 Sporter Carbine Folding Stock, 7.62x39